O nama

Dobro došli u jedinstveni program interaktivne nastave za decu i mlade iz srpske dijaspore!

Onlajn škola SAVA je inovativna, dinamična i nekonvencionalna nastava srpskog jezika, kulture i tradicije koja gradi mostove između novih pokolenja u dijaspori i matične zemlje Srbije. Želimo da približimo nove generacije jeziku, istoriji, običajima i drugim odlikama podneblja odakle su potekli, i da na taj način obogatimo njihove živote i doprinesemo da srpska kulturna baština nađe svoje mesto svuda gde žive ljudi našeg porekla.

U TOKU JE UPIS U BESPLATNE PROBNE ČASOVE. PRIDRUŽITE NAM SE I KRENIMO ZVEZDANIM STAZAMA UČENJA S LJUBAVLJU!

www.SAVAedu.com

 

Srpski jezik kao drugi jezik, a suštinski maternji, nudi vašoj deci mogućnost za sagledavanje
sveta. Kroz kulturu, istoriju, nauku, jezik, književnost i likovnost, svet se može videti iz nekog
drugog ugla i biće lakše pronaći strategije za odbranu života u njemu.
Učenje srpskog jezika je put ka nama samima i jednih prema drugima. To je na tragu prosvećenosti,
svetosavlja i duge tradicije srpske kulture.


Svrha programa obrazovanja
- Kvalitetno obrazovanje i vaspitanje, koje omogućava sticanje jezičke, umetničke, kulturne,
ekološke i informatičke pismenosti, neophodne za život u savremenom i složenom društvu.
- Razvijanje znanja, veština, stavova i vrednosti koje osposobljavaju učenika da uspešno
zadovoljava sopstvene potrebe i interese, razvija sopstvenu ličnost i potencijale, ljubav prema
srpskom jeziku, poreklu i tradiciji, poštuje druge osobe i njihov identitet.
Cilj nastave srpskog jezika
Cilj nastave srpskog jezika jeste da učenici ovladaju osnovnim zakonitostima srpskog
književnog jezika na kojem će se usmeno i pismeno pravilno izražavati, da upoznaju, dožive i
osposobe se da tumače odabrana umetnička i naučna ostvarenja iz srpske i svetske baštine i
upoznaju kulturnu istoriju srpskog naroda.

U toku je upis u besplatne probne časove.

Pridružite nam se i krenimo zvezdanim stazama učenja s ljubavlju. 

www.SAVAedu.com 

Usluge