Obuka za FITNES INSTRUKTORA - AKREDITOVANO

$600.00 Fiksno

18/01/2021

Obuka za FITNES INSTRUKTORA - AKREDITOVANO

$600.00 Fiksno

18/01/2021

AKREDITIVANO - ON LINE NASTAVA ! Pruža Vam se sjajna prilika da se obučite za savremeno i aktraktivno zanimanje fitnes instruktora. Steći ćete stručnu osposobljenost da rešavate mnoge probleme i posledice koji prate savremenog čoveka njegov stresni način života. Steći ćete znanja i veštine osnovnih principima rada u fitnes centrime kroz teorijska i praktična znanja. Na kraju obuke vrši se provera savladanih veština i usvojenih teorijskih znanja kroz praktičan rad i usmeno izlaganje.

Kontaktirajte izdavača

Opis

AKREDITOVANO - ON LINE NASTAVA

AKADEMIJA ZA MENADZMENT

Diploma o stecenom obrazovanju , sa medjunarodnim standardom.

 

Pruža Vam se sjajna prilika da se obučite za savremeno i aktraktivno zanimanje fitnes instruktora. Steći ćete stručnu osposobljenost da rešavate mnoge probleme i posledice koji prate savremenog čoveka njegov stresni način života. Steći ćete znanja i veštine osnovnih principima rada u fitnes centrime kroz teorijska i praktična znanja. Na kraju obuke vrši se provera savladanih veština i usvojenih teorijskih znanja kroz praktičan rad i usmeno izlaganje.

Slični oglasi